TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-020-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v sortimentu usní a kožešin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat základní druhy usní a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozeznat základní druhy kožešin a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Postupovat při příjmu podle technologicky požadovaného toku znečištěných zakázek od zákazníka přes sběrny až do čistírny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyplnit příjmový list, vysvětlit jednotlivé body příjmového listu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Převzít usňový a kožešinový výrobek do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Značit zakázku, značit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení s ústním ověřením
  Uskladnit znečištěné zakázky s přihlédnutím k druhu oděvů, druhu usně a kožešiny, stupně znečištění a požadované technologie čištění Praktické předvedení
  Dodržovat reklamační řád provozovny s přihlédnutím k problematice příjmu usní a kožešin Ústní ověření
  Dodržovat platné zákonné předpisy v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na případnou nevhodnost požadované služby Ústní ověření
 • Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění usní a kožešin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Třídit zakázky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu usně a kožešiny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi perchloretylénem nebo jinými chemickými rozpouštědly nebo mokrým čištěním Praktické předvedení s ústním ověřením
  Třídit zakázky a uskladnit pro jednotlivé technologické metody čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Volba technologického postupu chemického čištění usní a kožešin s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a předvést předdetašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit náplň čisticího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zvolit technologický postup pro chemické čištění různých druhů usní a kožešin v perchloretylénu nebo v jiných chemických rozpouštědlech Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní a kožešin před procesem chemického čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze chemického čisticího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Volba technologického postupu mokrého čištění usní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a předvést předdetašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit náplň pracího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zvolit technologický postup pro mokré čištění různých druhů usní Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu a čas praní, velikost otáček při praní a odstřeďování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné prací prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní před procesem mokrého čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný technologický postup sušení usní, stanovit technologické podmínky sušení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje a stanoviště pro sušení usní Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Chemické čištění usní a kožešin s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vizuálně kontrolovat připojení čisticího stroje na zdroje vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vložit připravenou náplň do čistícího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spuštění procesu čištění usní a kožešin Praktické předvedení
  Obsluhovat čisticí stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Použít destilační zařízení, filtrační zařízení rozpouštědla, vyčistit filtry, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
 • Mokré čištění usní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vizuálně kontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spustit proces čištění usní Praktické předvedení
  Obsluhovat prací stroj a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace při čištění usní Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
 • Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný poměr dotukovací složky při čištění usní a kožešin v perchloretylénu nebo v jiných chemických rozpouštědlech a vodě Praktické předvedení s ústním ověřením
  Odměřit a dávkovat dotukovací prostředek Praktické předvedení
 • Třídění zakázek po procesu čištění usní a kožešin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat důvody pro opakované čištění usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předvést detašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Úpravy usní a kožešin po procesu čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést tvarování usňového oděvu párou a studeným vzduchem, rozhodnout a vysvětlit použité technologické podmínky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést nástřik dotukovacími (domašťovacími) prostředky na usňové a kožešinové zakázce, zvolit vhodný prostředek, zvolit tlak vzduchu použitého na nástřik, ředit prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést rolování zakázky ve vyhřátém bubnu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést tvarování a kartáčování po dotukování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zvolit technologický postup pro barvení usní, zvolit vhodnou barvu, ředit a míchat barvu, zvolit tlak vzduchu pro nástřik Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést barvení usňového dílce Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Žehlení usňových a kožešinových oděvů a výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup žehlení usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na žehlicím stole (prkně), zejména teplotu a druh použité žehlicí plochy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat žehlicí stůl (prkno), napařovací tvarovací figurínu, případně žehlicí lis, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Žehlit usňový oděv včetně podšívky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Kontrolovat vyžehlené zakázky a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Zprostředkování opravy a úpravy usňových a kožešinových oděvů a výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat opravitelná poškození usňových a kožešinových oděvů a výrobků a navrhnout způsob opravy Ústní ověření
  Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy zakázek Praktické předvedení
  Označit poškozená místa, resp. místa určená k úpravě, a expedovat Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení
  Třídit zakázky k expedici podle příjmových listů Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat balicí stroj, zabalit zakázky Praktické předvedení
  Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Expedice vyčištěných oděvů a výrobků z usní a kožešin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Postupovat při expedici oděvů a výrobků z usní a kožešin podle technologicky požadovaného toku vyčištěných zakázek z čistírny k zákazníkovi Ústní ověření
  Vyplnit výdejní list Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Odevzdat vyčištěné zakázky k expedici Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat elektronické zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
 • Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít povinná zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (např. čidla obsahu perchloretylénu, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím apod.) Praktické předvedení
  Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku perchloretylénu do záchytné vany stroje Praktické předvedení
  Vést předepsanou provozní evidenci chemického čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz