TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-019-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení s ústním ověřením
  Začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Postupovat při příjmu podle technologicky požadovaného toku znečištěných oděvů a textilních výrobků od zákazníka přes sběrny až do čistírny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyplnit příjmový list Praktické předvedení
  Převzít oděvy a textilní výrobky do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Značit oděvy a textilní výrobky, značit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení
  Uskladnit znečištěné oděvy a textilní výrobky v meziskladu s přihlédnutím k druhu oděvů, textilních výrobků, stupni znečištění a požadované technologii čištění Praktické předvedení
  Dodržovat reklamační řád provozovny Ústní ověření
  Dodržovat platné zákonné předpisy v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby Ústní ověření
 • Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Třídit oděvy a textilní výrobky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi perchloretylénem a jinými chemickými rozpouštědly a/nebo mokrým čištěním Praktické předvedení s ústním ověřením
  Třídit zakázky a uskladnit pro jednotlivé technologické metody čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Volba technologického postupu chemického čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a předvést předdetašovací postupy při čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit náplň čisticího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný chemický zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem chemického čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze chemického čisticího stroje na bázi perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Volba technologického postupu mokrého čištění oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a předvést předdetašovací postupy při čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit náplň pracího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu a čas praní, počet otáček při praní a odstřeďování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit jiné vhodné přídavné chemické prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem mokrého čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodný technologický postup sušení oděvů a textilních výrobků, stanovit technologické podmínky sušení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího a sušicího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Chemické čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vizuálně kontrolovat připojení čisticího stroje na zdroje vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vložit připravenou náplň do čistícího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spuštění procesu čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
  Obsluhovat čisticí stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Použít destilační zařízení, filtrační zařízení rozpouštědla, vyčistit filtry rozpouštědla, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
 • Mokré čištění oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vizuálně kontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spustit proces čistění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
  Obsluhovat prací stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
 • Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup pro požadovanou chemickou úpravu oděvu nebo textilního výrobku Ústní ověření
  Odměřit a dávkovat prostředek chemické úpravy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést chemickou úpravu v konkrétním čisticím stroji Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Třídění oděvů a textilních výrobků po procesu čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat důvody pro opakované čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předvést detašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Žehlení oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup žehlení oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na ručním žehlicím stole (prkně), zejména teplotu, druh použité žehlicí plochy, využití působení přídavné páry a chladicího vzduchu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména čas působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat ruční žehlicí stůl (prkno), napařovací tvarovací figurínu, případně žehlicí lis, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyžehlit kalhoty pánského společenského obleku Praktické předvedení
  Vyžehlit sako pánského společenského obleku Praktické předvedení
  Vyžehlit pánskou košili Praktické předvedení
  Kontrolovat vyžehlené zakázky a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Zprostředkování opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat opravitelná poškození oděvů a textilních výrobků a navrhnout způsob opravy Ústní ověření
  Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy zakázek Praktické předvedení
  Označit poškozená místa, resp. místa určená k úpravě, a expedovat Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Balení oděvů a textilních výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
  Třídit zakázky k expedici podle příjmových listů Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat balicí stroj, zabalit zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Expedice vyčištěných oděvů a textilních výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat technologicky požadovaný tok vyčištěných oděvů a textilních výrobků z čistírny k zákazníkovi Ústní ověření
  Vyplnit výdejní list Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Odevzdat vyčištěné zakázky k expedici Praktické předvedení s ústním ověřením
  Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
 • Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít povinná zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (např. čidla obsahu perchloretylénu, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím apod.) Praktické předvedení
  Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku perchloretylénu do záchytné vany stroje Praktické předvedení
  Vést předepsanou provozní evidenci chemického čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz