TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-028-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést spalovací zkoušku s rozpoznáním bavlněné a polyesterové tkaniny Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat základní druhy textilií a identifikovat vazbu plátnovou, keprovou a atlasovou Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat základní vlastnosti tkanin z hlediska gramáže, stálobarevnosti a srážlivosti, použít stupně barevné stálosti 1 až 5 Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit technologický postup údržby bavlněných a směsových výrobků včetně podmínek praní, sušení a žehlení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat tkaniny z tzv. mikrovláken a identifikovat vlastnosti polyesterové tkaniny z tzv. mikrovláken Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit technologický postup údržby tkanin z tzv. mikrovláken včetně podmínek praní, sušení a žehlení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat materiálové složení a zvolit technologický postup údržby v případě operačních plášťů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat hlavní skupiny zdravotnického prádla a roztřídit prádlo podle skupin; roztřídit alespoň tři sortimentní skupiny podle velikostních skupin a odhadnout přibližné rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat hlavní skupiny hotelového prádla a roztřídit prádlo podle skupin; identifikovat základní vlastnosti hotelového prádla, zejména z hlediska gramáže, vazby a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
  Roztřídit pracovní oděvy podle zařazení do velikostních skupin s použitím tzv. německého a francouzského třídění Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat základní typy uzávěrů ložního prádla a identifikovat jejich přednosti a nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat hlavní velikostní skupiny pracovních oděvů, změřit základní míry postavy v případě pracovních kalhot, pracovní košile a pracovního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat základní normy při výběru zdravotnického prádla rovného i tvarového Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat základní normy a kritéria při výběru oděvů používaných v potravinářství Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat základní normy a kritéria při výběru oděvů používaných ve zvláštních odvětvích (pro záchrannou službu, záchranný hasičský sbor, svářeče, chemický průmysl, dopravní službu) Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat základní vlastnosti a navrhnout vhodný technologický postup pro údržbu dalších pronajímatelných výrobků (mopů, čisticích hadrů, rohoží) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v základních technologiích praní a žehlení pronajímaných výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat základní požadavky a normy na hygienu prádla, praní a provozu prádelny; zvolit technologický postup pro odstranění tzv. mikrobiologického znečištění; zvolit technologický postup pro tzv. kontaminované prádlo, zejména s přihlédnutím k možným hygienickým nebezpečím Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady a normy pro tzv. dezinfekční praní zdravotnického, potravinářského a hotelového prádla a zvolit technologický postup pro tzv. termodezinfekční a chemotermodezinfekční praní Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady osobní hygieny pracovníka pronájmu prádla v expedici, zejména s přihlédnutím k možným nebezpečím při práci s kontaminovaným prádlem Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit pro konkrétní sortiment tvarového prádla určeného k pronájmu vhodný způsob praní a žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit technologický postup pro žehlení různých sortimentů pronajímaného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat předpisy pro různé sortimentní druhy zdravotnické techniky, identifikovat textilní materiály těchto výrobků a navrhnout technologický postup pro jejich prádelenské zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení a kontrola toku pronajímaného prádla v rámci jeho údržby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Organizovat tok nemocničního prádla od sběrného místa do prádelny a zpět (oddělení, skříňka, jednotlivé kroky a činnosti kliniky, sběrné místo, svoz, příjem, třídění a značení až po expedici) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplnit objednávkový formulář základními údaji (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat s klecovým kontejnerem a provést jeho dezinfekci Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat základní hygienické zásady pro používání vozidel pro přepravu pronajímaného prádla, zejména nemocničního Praktické předvedení a ústní ověření
 • Třídění, opravy a expedice prádla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat základní znaky a vlastnosti prádla při příjmu pronajímaného prádla z prádelny do výdejny (velikosti, žehlení, složení, zapínání, funkčnost pružinek) Praktické předvedení a ústní ověření
  Roztřídit přijaté prádlo z prádelny (sortiment, velikost) Praktické předvedení
  Připravit kompletní dodávku pro zákazníka včetně balení, kompletace kontejneru, dokladů Praktické předvedení
  Posoudit a provést nejčastější a nejjednodušší opravy (výměna knoflíku, zašití dírky, oprava švu), odhadnout stav (pevnost) materiálu a stáří s přihlédnutím k dalším opravám Praktické předvedení
  Posoudit neodeprané skvrny na prádle a určit jejich původ (krev, rez, mastnota, žluté skvrny na kuchyňském prádle, propisovací tuha) a rozhodnout o dalším postupu Praktické předvedení
 • Identifikace a značení prádla a vytváření systémů logistiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat osobní prádlo pomocí čárových kódů a čipů s přihlédnutím k jejich výhodám a nevýhodám Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat se základními informacemi uloženými v kódu nebo čipu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést upevnění čárového kódu na textilním výrobku (nažehlení) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zavést (zařadit) nového zákazníka do existujícího logistického systému a přidělit prádlo novému zákazníkovi (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat se základními položkami logistického systému pronájmu prádla (nákup, vyřazování, sklad, evidence, inventura a návaznosti na ekonomiku firmy), vypracovat vyřazovací protokol (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit životnost prádla, obrátku a gramáž ve vztahu k životnosti a nákladům na praní Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání se zákazníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést jednání se zákazníkem, vést rozhovor se zákazníkem, který se zajímá o pronájem prádla z hlediska platné legislativy pro daný obor činnosti zákazníka Praktické předvedení
  Předvést reklamační řízení a dodržovat reklamační řád a související zákony a předpisy Praktické předvedení
  Předvést obchodní jednání se zákazníkem Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz