TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-019-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
  Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
  Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout vhodný materiál podle daného polotovaru Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout způsob aplikace daného materiálu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
  Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Písemné nebo ústní ověření
  Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla Písemné ověření, praktické předvedení
  Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol Písemné ověření, praktické předvedení
 • Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu Písemné ověření, praktické předvedení
  Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a provést moření dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu dle zvoleného pracovního postupu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést kontrolu dokončených dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu Písemné nebo ústní ověření
  Obsluhovat ruční stříkací vzduchové pistole, tlaková stříkací zařízení s ruční pistolí, kompresory apod. Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést čištění a základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz