TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 37-018-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Prodej doplňkového zboží a cenin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
  Realizovat prodej doplňkového zboží a ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout poštovní listovní a balíkovou zásilku od klienta Praktické předvedení
  Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
  Vydat listovní a balíkové zásilky Praktické předvedení
  Zapsat přijaté a vydané zásilky Praktické předvedení
 • Provádění sázkové činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy sázkových her, podmínky pro příjem sázek a výplatu výher Ústní ověření
  Popsat neloterijní činnosti - prodej losů, rezervace vstupenek, dobíjení kreditů atd. Ústní ověření
  Popsat postupy při prodeji losů a výplatě výher Ústní ověření
 • Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout poštovní poukázku, doklad SIPO Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně dle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
  Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
  Dodržovat BOZP při všech činnostech Praktické předvedení
 • Manipulace s penězi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
  Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
  Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nabídka poštovních produktů a služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v nabídce služeb pošty Ústní ověření
  Nabídnout klientovi poštovní produkty a služby Praktické předvedení
 • Nabídka a poskytování služby Western Union

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat službu Western Union Ústní ověření
  Přijmout a vyplatit poukázanou částku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nabídka a zprostředkování zdravotního pojištění cizinců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seznámit klienta s nabídkou zdravotního pojištění pro cizince Praktické předvedení a ústní ověření
  Nabídnout klientovi vhodný produkt Praktické předvedení a ústní ověření
  Uzavřít smlouvu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit a odevzdat přehled přijatých a vydaných zásilek Praktické předvedení
  Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
  Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
  Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
  Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz