TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-014-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
  Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu Praktické předvedení
  Zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem Ústní ověření
  Zkontrolovat dodržování provozního řádu Ústní ověření
  Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta Praktické předvedení
  Přemístit a zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků Praktické předvedení
  Zajistit základní informační služby pro hosty, příp. zápůjčky pro hosty a příslušnou evidenci Ústní ověření
  Prokázat základní dovednosti komunikace Ústní ověření
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržet bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Dana Jiráková
  Adresa: Karla Lánského 837, Jaroměř, 55101
     
  Kontakt: Dana Jiráková
  Telefon: 774 880 607
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz