TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-019-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Omračování a vykrvování jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Omráčit jatečná zvířata (omráčení mechanické, chemické a elektrickým proudem) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vykrvit jatečná zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady ochrany zvířat při usmrcování Praktické předvedení a ústní ověření
 • Úprava povrchu těl jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pařit a odštětiňovat jatečná prasata Praktické předvedení a ústní ověření
  Stahovat kůže Praktické předvedení
 • Vykolování jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vykolovat orgány dutiny břišní Praktické předvedení a ústní ověření
  Vykolovat orgány dutiny hrudní Praktické předvedení a ústní ověření
 • Těžení a třídění drobů jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozdělit komplety drobů na jednotlivé části Praktické předvedení a ústní ověření
  Roztřídit a zchladit droby Praktické předvedení
  Provést základní identifikaci patologických změn drobů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Půlení a konečná úprava jatečně upravených těl jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Půlit těla jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést konečnou úpravu jatečně upravených těl jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní identifikaci patologických změn jatečně upravených těl jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha strojního a technologického vybavení jatečného provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné technologické vybavení při porážce a konečné úpravě těl jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a běžnou údržbu strojního a technologického vybavení jatečného provozu Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti na jatkách, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážce a konečné úpravě těl jatečných zvířat Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz