TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Kontrola cen na pokladně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Senzoricky zkontrolovat cenu uvedenou na obalu zboží a zadané násobky ceny podle množství Praktické předvedení a ústní ověření
  Senzoricky zkontrolovat cenu na čtecím zařízení pokladního systému po načtení číselného kódu a ověřit násobky ceny podle množství Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyúčtování tržeb na pokladně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat finanční uzávěrku pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat výčetku hotovosti (bankovek a jiných cenin) na předepsaném tiskopise Praktické předvedení a ústní ověření
  Uzavřít pokladnu včetně tisku dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést správnou manipulaci s cizí měnou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat způsoby platby na pokladně Ústní ověření
  Předvést přijem hotovosti a cenin, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést manipulaci s platební kartou zákazníka - identifikovat kartu, předložit doklad o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést způsob evidence dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
 • Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci např. záruční listy, paragon, aj. Praktické předvedení a ústní ověření
  Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Ústní ověření
 • Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ověřit náležitosti prodejních dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
  Označit doklad z hlediska časového a odpovědnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zaevidování dokladu v pokladní evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha pokladny a pokladních systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
  Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vyúčtování jednotlivých druhů plateb a platidel Ústní ověření
  Provést odvod tržby při dodržení bezpečnostních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit výkaz kontrolní pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
  Popsat a předvést řešení možné situace při reklamaci zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
  Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
  Popsat a předvést komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat se zákazníkem v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení a ústní ověření
  Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
  Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
  Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz