TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 82-030-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technologických postupech digitální 3D produkce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy 3D produkce (polygon, rozlišení, FPS, vertex, obrazové a video formáty) Ústní ověření
  Popsat a vysvětlit rozdíly výroby jednotlivých digitálních 3D produktů (organický a anorganický) dle formy výstupu (video, statický obrázek) Ústní ověření
  Vyjmenovat v praxi běžně užívané softwarové programy a objasnit jejich vhodnost využití pro daný typ digitálních 3D produktů Ústní ověření
 • Příprava a nastavení projektu digitální 3D produkce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít zadávací dokumentaci a pracovní materiály zvoleného zadání (výtvarný návrh/reference), a zkontrolovat jeho úplnost Praktické předvedení
  Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D softwaru pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény. Zvolit vhodné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů Praktické předvedení
 • Výroba 3D modelu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyrobit základní prostorový model Praktické předvedení
  Vyrobit detailní model ze základního prostorového modelu Praktické předvedení
  Zkontrolovat technické parametry modelu vzhledem k zadání a k typu výsledného produktu Praktické předvedení
  Vyrobit vhodné funkční UV mapy dle typu syntetického 3D objektu Praktické předvedení
 • Výroba konečného 3D produktu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit vhodné textury pro daný UV layout syntetického 3D modelu (diffuse, specular, bump) Praktické předvedení
  Aplikovat textury na 3D model a zkontrolovat, zda splňují všechna zvolená kritéria tohoto 3D modelu Praktické předvedení
 • Výroba 3D kompozice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit kompletní 3D scénu s vytvořeným modelem a texturou (nastavit pohled kamery pro rendering) Praktické předvedení
  Nastavit vlastnosti materiálů vhodné pro zvolený projekt Praktické předvedení
  Nasvítit scénu Praktické předvedení
  Optimalizovat a nastavit scénu pro rendering dle požadovaného výstupu Praktické předvedení
  Zkontrolovat konečnou podobu vyrenderovaného výstupu Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz