TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Záchrana tonoucího

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat 200 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 4 minuty 15 s Praktické předvedení
  Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
  Předvést zvládnutí vybraných částí osobního zásahu Praktické předvedení
  Předvést modelovou akci záchrany tonoucího na 50 m do časového limitu 1 min 40 s Praktické předvedení
  Předvést ovládání vybrané záchranné házecí pomůcky na cíl a vybrané záchranné pomůcky používané při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace Praktické předvedení
  Uplavat se základní potápěčskou výstrojí 100 m se zanořováním do časového limitu 1 min a 40 s Praktické předvedení
  Uplavat na nádech bez základní potápěčské výstroje 25 m pod vodou bez startovního skoku s vylovením potopeného předmětu na konci úseku z hloubky 1,60 – 3 m Praktické předvedení
  Uvázat 3 druhy uzlů (ambulanční spojka, lodní smyčka a dvojitá osmička) a předvést jejich využití při záchraně lidského života Praktické předvedení
 • Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci při úrazu (ošetření ran, zástava krvácení, šokový stav, mozkolebeční poranění, pneumothorax, tepelná poranění, poranění pohybového aparátu Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
  Předvést 2 stabilizační polohy při podezření na poranění páteře – dlaha hlavy pažemi, záhlaví brada Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička přenosná, resuscitační masky, krční límce, dlahy, páteřní deska, nosítka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést použití kardiopulmonální resuscitace i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru Praktické předvedení
  Vysvětlit zásady ochrany proti přenosu a šíření infekce a předvést použití osobních ochranných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v legislativě ČR v oblasti provozování umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků Písemné ověření
  Vysvětlit zásady prevence na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích Písemné ověření
  Vysvětlit specifika a rizika pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě Písemné ověření
 • Vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést možné systémy střežení, rozmístění stanovišť a střídání plavčíků Písemné a ústní ověření
  Uvést a charakterizovat, jak rozpoznat tonoucího Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat dohled nad speciálními zařízeními ‒ atrakcemi Písemné ověření
  Uvést a charakterizovat možná nebezpečí na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat možný plán pro nebezpečí Písemné ověření
  Zhodnotit modelovou krizovou situaci a charakterizovat možné druhy záchranných akcí jednotlivce a týmů Písemné ověření
 • Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat kontrolu zařízení provozu umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků před zahájením denního provozu Písemné a ústní ověření
  Uvést způsoby úklidu a dezinfekce zařízení a záchranných a plaveckých pomůcek, včetně popisu základních ochranných pomůcek pro tuto činnost Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz