TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-033-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikování ozdob do kůže bez ohrožení zdraví klienta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště a poučit klienta s postupem provedení piercingu Praktické předvedení
  Popsat formy a obsah souhlasu s výkonem ze strany klienta Ústní ověření
  Aplikovat ozdobu či náušnici Praktické předvedení
  Popsat základní estetická pravidla s důrazem na harmonizaci piercingu s celkovou vizáží včetně kontraindikací a anatomické vhodnosti Ústní ověření
  Popsat základní požadavky (i legislativní) na spotřební materiál včetně kritérií pro jeho pořízení Ústní ověření
  Popsat detailně způsob zacházení s kontaminovaným materiálem včetně jeho likvidace Ústní ověření
 • Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní požadavky na výkony v oblasti porušování integrity lidské kůže z hlediska epidemiologie a hygieny s důrazem na dezinfekci a hygienická opatření Písemné ověření
  Popsat základní onemocnění kůže - ekzémy, virové dermatosy, parazitární a plísňová onemocnění, kožní nádory Písemné ověření
  Popsat anatomii a fyziologii kůže Písemné ověření
  Předvést postup poskytování první pomoci s důrazem na šokové stavy Praktické předvedení
 • Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže – piercing

  Kritéria hodnocení Ověření
  Poučit klienta o postupu ošetřování do zhojení a o nevhodném používání kosmetiky a léků Praktické předvedení
  Vysvětlit klientovi základní fakta (včetně kontraindikací) o používaných materiálech s důrazem na materiál šperků Praktické předvedení
  Popsat faktory ovlivňující výsledný estetický efekt Ústní ověření
 • Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní požadavky, které musí obsahovat provozní řád především z hlediska živnostenského zákona, hygienické služby, hasičů Ústní ověření
  Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
  Vyjmenovat obsah hygienického minima pro pracovníky ve službách (dle platné vyhlášky) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz