TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-022-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Sběr semen a plodů lesních dřevin, péče o sebrané plody a semena

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit průběh zrání semen a plodů lesních dřevin a pracovní postup při různých způsobech sběru (včetně sběru ze země a z vysokých stromů) Ústně vysvětlit nebo písemný test (doba kvetení, zrání a sběru plodů a semen lesních dřevin, způsoby sběru a základní péče o plody a semena po sběru)
  Předvést určený způsob sběru semen a plodů při dodržení zásad BOZP, ošetřit a uložit sebraná semena a plody před dodávkou Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést údržbu pomůcek pro sběr Praktické předvedení
 • Práce s ručním nářadím při výsadbě, pěstování a ochraně lesa

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést pracovní postup zalesňování všemi druhy sazenic Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést operace spojené s mechanickou ochranou kultur a mladých porostů Praktické předvedení určených operací
  Postavit lesní oplocenku a provést údržbu oplocenky Praktické předvedení
  Provést prostřihávky v nárostech a prořezávky v mladých porostech bez předchozího vyznačení za pomoci ručního nářadí, případně výřez nehroubí Ústní vysvětlení s následným praktickým předvedením
  Provést údržbu ručního nářadí pro pěstování a ochranu lesa Praktické předvedení
 • Ochrana kultur proti buřeni s využitím malé mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést ožínání kultur, výsek a výřez škodících dřevin pomocí křovinořezů a motorových vyžínačů při dodržení zásad BOZP Praktické poznávání základních druhů lesních dřevin. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést údržbu a určenou drobnou opravu prostředků malé mechanizace Praktické předvedení
 • Hnojení a ochrana mladých lesních porostů chemickými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prakticky předvést bezpečnostní opatření předepsaná pro ochranu lesních kultur a mladých lesních porostů chemickými prostředky Písemný test znalostí předpisů pro práci s jedy a ostatními chemickými prostředky. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP pro práci s jedy
  Na základě stanoveného pracovního postupu připravit jíchu, případně roztok pro ochranu kultur proti zvěři u přípravků, kde nejde o práci s jedy Praktické předvedení určených operací s důrazem na technologii určenou pro jednotlivé druhy ochrany kultur a BOZP
  Provést seřízení strojů a předvést základní operace související s ruční a mechanizovanou ochranou lesních kultur a mladých porostů chemickými prostředky v konkrétních podmínkách Praktické předvedení určených operací s důrazem na technologii určenou pro jednotlivé druhy ochrany kultur a BOZP
  Provést očistu a údržbu použitých postřikovačů Praktické předvedení
 • Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést prostřihávky v nárostech a prořezávky v mladých porostech bez předchozího vyznačení za pomoci motorové pily a křovinořezu při dodržení zásad BOZP Praktické poznávání základních druhů lesních dřevin
  Předvést vyklizování nehroubí a výrobu hroubí s ohledem na další zpracování dendromasy a její následné využití při spalování Písemný test znalostí technologie a zásad BOZP pro práci s motorovou pilou a znalostí zásad uvedených výchovných zásahů. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP a s ohledem na prostředí a kvalitu prací
  Předvést mechanizované vyřezávání nehroubí, dočištění a rekonstrukci porostů Písemný test znalostí technologie a zásad BOZP pro práci s motorovou pilou a znalostí zásad uvedených výchovných zásahů. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP a s ohledem na prostředí a kvalitu prací
  Provést údržbu a určenou drobnou opravu ruční motorové řetězové pily a křovinořezu Praktické předvedení
 • Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést vybrané operace související s mechanickou přípravou ploch pro velkoplošné zpracování půdy, s výrobou sazenic, výsadbou dřevin, obnovou lesa, ochranou kultur v pruzích nebo chemickou ochranou kultur Praktické předvedení určených operací a vysvětlení zásad důležitých pro kvalitu prací
  Provést údržbu traktoru a závěsných strojů či nesených adaptérů a určenou drobnou opravu použité techniky Praktické předvedení
 • Vyhotovování výkazů o práci v lese

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s pěstební činností a ochranou lesa Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz