TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-007-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky Písemné a ústní ověření
  Prokázat orientaci v základních ustanoveních obchodního zákoníku ve vztahu k personální práci Písemné a ústní ověření
  Prokázat orientaci v předpisech upravujících mzdy a platy Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a vysvětlit vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání Písemné a ústní ověření
  Uvést pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti Písemné a ústní ověření
 • Využívání prostředků výpočetní techniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v prostředí operačního systému Praktické předvedení
  Koncipovat dokumenty v textovém editoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout tabulku a vytvořit graf v tabulkovém procesoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit počítačovou prezentaci Praktické předvedení
  Vyhledat informace na internetu Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat pomocí elektronické pošty Praktické předvedení a ústní ověření
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost pravidel tvorby písemných dokumentů podle platné normy Praktické předvedení
  Charakterizovat způsob zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky Ústní ověření
  Vyjmenovat systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst Písemné a ústní ověření
  Uvést pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů Písemné a ústní ověření
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost základní legislativy v oblasti BOZP a PO Písemné ověření
  Vysvětlit základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců Písemné a ústní ověření
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení Písemné a ústní ověření
  Uvést možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Písemné a ústní ověření
 • Zajišťování náborových činností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat možné způsoby plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců ve firmě Písemné a ústní ověření
  Popsat Národní systém kvalifikací Písemné a ústní ověření
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci v hodnoticích a motivačních systémech zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní principy mzdového systému v organizaci Písemné a ústní ověření
 • Organizování kolektivního vyjednávání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace Písemné a ústní ověření
  Uvést základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz