TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-025-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Zhodnocování celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit aktuální stav nohou, náchylnost na onemocnění a alergie Praktické předvedení
  Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
  Vysvětlit klientovi možnosti ošetření nohou Praktické předvedení
  Doporučit klientovi optimální způsob ošetření podle zjištěného stavu nohou Praktické předvedení
 • Provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit koupel nohou Praktické předvedení
  Vybrat vhodné pracovní nástroje, přípravky a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Vydezinfikovat nohy Praktické předvedení
  Upravit délku nehtů Praktické předvedení
  Odstranit zatvrdlou kůži nohou a nehtů Praktické předvedení
  Upravit nehty lakováním anebo leštěním, zdobením Praktické předvedení
  Ošetřit pokožku vhodným kosmetickým přípravkem podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ošetřování pokožky nohou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdělení přípravků podle charakteru ošetření nohou Ústní ověření
  Zvolit vhodný přípravek pro peeling, masku, masáž Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést peeling a masáž chodidla nohy Praktické předvedení
  Provést parafínový zábal Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat možnosti alergií při použití kosmetických přípravků, vyjmenovat nejznámější alergizující látky Písemné ověření
  Popsat, kdy není možné vykonávat masáž nohou Písemné ověření
 • Modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit metody modelování resp. úpravu poškozených nehtů Ústní ověření
  Vybrat vhodnou metodu modelování nehtů a zhodnotit její výhodu Praktické předvedení a ústní ověření
  Upravit nehty na francouzskou manikúru pomocí UV metody Praktické předvedení
 • Provádění depilace nohou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat možnosti depilace nohou Ústní ověření
  Vybrat vhodné přípravky a pomůcky k depilaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Vykonat depilaci nohou ke kolenu Praktické předvedení
 • Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat používané desinfekční přípravky na desinfekci kůže, pracovního nářadí a pomůcek u pedikúry Ústní ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi desinfekcí a sterilizací Ústní ověření
  Vysterilizovat pracovní nástroje včetně zápisu do sterilizačního denníku Praktické předvedení
  Uklidit pracoviště po každém klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o nohy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
  Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení pedikúry, modeláže nehtů a zajištění hygieny a vystavit objednávku Praktické předvedení
  Vyhledat v nabídce trhu přípravky vhodné pro pedikúru a zhodnotit použitelnost pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
 • Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Informovat klienta o novinkách v oblasti péče o nohy Praktické předvedení
  Doporučit vhodné kosmetické přípravky k péči o nohy a vysvětlit přednosti a použití těchto přípravků Praktické předvedení
  Doporučit klientovi postup péče o nohy v případě zdravotních potíží nohou Praktické předvedení
 • Provádění vyúčtování služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
  Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
  Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
  Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
  Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (5)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz