TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-005-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivé typy výsadeb Ústní ověření
  Vysadit ovocný strom nebo keř v odpovídajících podmínkách Praktické předvedení
  Ošetřit vysázené dřeviny po výsadbě a zdůvodnit prováděnou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ošetřování rostlin ručním nářadím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vybrané základní kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést řez ovocných stromů podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru stromu v období vegetačního klidu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést řez ovocných keřů v období vegetačního klidu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést řez ovocných stromů v období vegetace (letní řez) s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést tvarování ovocného stromu v období výchovného řezu s využitím technických pomůcek (kolíčky, drát, závaží) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a v ovocném sadu prakticky určit jednotlivé stupně zralosti ovoce Praktické předvedení a ústní ověření
  Roztřídit sklizené ovoce do jednotlivých jakostních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit ovocné plody pro expedici nebo pro následné skladování Praktické předvedení
 • Množení ovocných rostlin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování ovocných dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyset osivo ovocných dřevin Praktické předvedení
  Vyjmenovat základní sortiment podnoží pro ovocné dřeviny Ústní ověření
 • Hnojení ovocných stromů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Hnojit a přihnojit průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
  Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
  Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
 • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
  Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
  Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
  Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
  Provést postřik ovocných dřevin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
  Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz