TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-010-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při ostření nástrojů Písemné ověření
  Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ostření nástrojů Praktické předvedení
  Popsat bezpečnost práce na strojích při ostření nástrojů Písemné ověření
 • Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně naostřit na kotoučových bruskách jednoduché jednobřité nástroje z RO a SK pro strojní obrábění kovů Praktické předvedení
  Ručně naostřit na speciálních bruskách na ostření nožů jednoduché jednobřité nástroje z RO a SK pro strojní obrábění kovů Praktické předvedení
 • Lapování břitů jednobřitých nástrojů ze SK

  Kritéria hodnocení Ověření
  Lapovat břit jednobřitého nástroje ze SK na univerzální nástrojové brusce Praktické předvedení
  Lapovat břit jednobřitého nástroje ze SK na speciálních strojích pro lapování nástrojů Praktické předvedení
 • Ruční a strojní ostření vrtáků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně naostřit šroubovité vrtáky na kovy na kotoučových bruskách Praktické předvedení
  Naostřit šroubovité vrtáky na kovy na speciálních bruskách pro ostření vrtáků Praktické předvedení
  Ručně a strojně naostřit vrtáky na obrábění nekovových materiálů Praktické předvedení
 • Strojní ostření vícebřitých nástrojů na univerzálních nástrojových bruskách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naostřit vícebřité nástroje na obrábění kovů i nekovových materiálů s břity z RO a SK na univerzální nástrojové brusce Praktické předvedení
  Lapovat břity vícebřitých nástrojů s břity ze SK na univerzální nástrojové brusce Praktické předvedení
 • Ostření složitých či mnohobřitých nástrojů na speciálních nástrojových bruskách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naostřit různé druhy složitých a mnohobřitých nástrojů na speciálních jednoúčelových druzích nástrojových brusek Praktické předvedení
  Obsloužit poloautomatické jednoúčelové nástrojové brusky na ostření protahovacích trnů, odvalovacích fréz, kotoučových pil Praktické předvedení
 • Ruční vybrušování a ostření jednoduchých tvarových nožů a vrtáků, úprava ostří tvarových nožů žlábkováním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně vybrousit a naostřit tvarové vrtáky na obrábění kovů i nekovových materiálů Praktické předvedení
  Ručně vybrousit a naostřit tvarové nože na obrábění kovů i nekovových materiálů Praktické předvedení
  Upravit ostří tvarových nožů na obrábění kovů i nekovových materiálů žlábkováním Praktické předvedení
 • Obsluha CNC nástrojových brusek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit program pro ostření různých druhů nástrojů na CNC nástrojových bruskách Praktické předvedení
  Sledovat, řídit a v případě potřeby upravit průběh ostření různých druhů nástrojů na CNC nástrojových bruskách Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat rozměry a geometrii naostřených nástrojů úhloměry, šablonami, měřidly Praktické předvedení + metricky
  Zkontrolovat tvar naostřených tvarových nástrojů šablonami, měřidly či měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
  Zkontrolovat dodržení předepsané maximální házivosti naostřených nástrojů měřidly či měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
  Zkontrolovat dodržení předepsané jakosti povrchu funkčních částí naostřených nástrojů komparačními měřidly či měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
 • Volba a příprava příslušenství nástrojových brusek před ostřením nástrojů, příprava k jejich ostření

  Kritéria hodnocení Ověření
  Z výkresu nebo tabulek vyčíst požadavky na geometrii ostřeného nástroje, jakost povrchu břitu Praktické předvedení nad výkresem nástroje
  Zvolit adekvátní příslušenství nástrojových brusek pro ostření různých druhů nástrojů a upnout ho na stroj Praktické předvedení
  Nastavit a seřídit nástrojovou brusku pro danou pracovní operaci Praktické předvedení
  Zvolit druh, tvar, materiál, zrnitost a další vlastnosti brousicího nástroje adekvátního pro ostření daného nástroje Praktické předvedení
  Upnout brousicí a ostřený nástroj v závislosti na jejich druhu, tvaru a rozměrech Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit stroje a jejich příslušenství používané při ostření nástrojů a provést jejich údržbu Praktické předvedení
  Ošetřit a upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ostření nástrojů Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz