TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-018-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vedení prvotní evidence v chovu koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo provádí její evidenci Ústní ověření
  Provést příslušné záznamy do prvotní evidence o obratu stáda a o krmení koní Praktické předvedení a ústní ověření
 • Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a dodržovat zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
  Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit, umýt, zadekovat a zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
  Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
  Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně popsat jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava krmiv, napájení, krmení a pasení koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit krmiva pro zadanou kategorii koní Praktické předvedení
  Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
  Podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení
  Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
  Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
  Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
  Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Písemné a ústní ověření
  Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
 • Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukázat předvádění a vodění zadaného koně Praktické předvedení
  Popsat příznaky říje u klisny Ústní ověření
  Uvést specifika ošetřování plemenných hřebců Ústní ověření
  Uvést specifika péče o hříbata a mladé koně a o jejich správný vývoj Ústní ověření
 • Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé části výstroje koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
  Popsat a předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
 • Pomoc při podkování a korekturách kopyt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
  Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
 • Přeprava koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
  Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma