TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-033-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy související s výrobou, sestavením, seřízením a opravou brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Písemné ověření
  Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek související s výrobou, sestavením, seřízením a opravou brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
 • Orientace v normách a ve zdravotní a technické dokumentaci brýlových čoček a obrub

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technické výkresy, zejména výkresy brýlí a brýlové optiky a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení
  Číst technologické postupy výroby brýlí a brýlové optiky a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení nad technologickým postupem
  Vyčíst z dodané zdravotní dokumentace údaje potřebné pro zhotovení, úpravu a opravu brýlí konkrétního zákazníka Praktické předvedení nad zdravotní dokumentací
  Získat z norem a strojnických tabulek informace o součástech brýlí a brýlové optiky, číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem
 • Měření optické mohutnosti čoček, provádění zkoušek a přizpůsobování brýlí potřebám zákazníka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole a měření optické mohutnosti čoček Praktické předvedení
  Změřit optickou mohutnost čočky Praktické předvedení + metricky
  Vyzkoušet vybranou nebo zákazníkem dodanou brýlovou obrubu Praktické předvedení
  Navrhnout úpravu či seřízení brýlové obruby podle výsledků provedené zkoušky Praktické předvedení
  Upravit brýlovou obrubu podle potřeb zákazníka Praktické předvedení
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, oprav a přizpůsobování brýlové optiky potřebám zákazníka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, montáži, opravách a přizpůsobování brýlí a brýlové optiky potřebám zákazníka Praktické předvedení
  Zvolit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení či opravě brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
  Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, náhradní součásti a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
  Zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součástí brýlí a brýlové optiky ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
  Vrtat otvory do součástí brýlí a brýlové optiky s dodržením jejich předepsaného rozměru a hloubky Praktické předvedení
  Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a nekovových materiálů Praktické předvedení
  Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů i nekovových materiálů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
 • Povrchová úprava kovových brýlových obrub nanášením kovových a nekovových povlaků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Samostatně stanovit druh a způsob povrchové úpravy součásti brýlí a brýlové optiky Písemné ověření
  Upravit součást brýlí a brýlové optiky nanesením kovového či nekovového povlaku a barvením Praktické předvedení
  Zkontrolovat senzoricky výsledek úpravy povrchu brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
 • Broušení a leštění optických dílů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Brousit funkční plochy brýlových čoček a optických součástí Praktické předvedení
  Leštit funkční plochy brýlových čoček a optických součástí Praktické předvedení
  Kontrolovat výsledky broušení a leštění funkčních ploch brýlových čoček a optických součástí Praktické předvedení
 • Spojování součástí pájením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit součásti brýlí a brýlové optiky k měkkému či tvrdému pájení Praktické předvedení
  Spojovat měkkým pájením součásti brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
  Spojovat tvrdým pájením s použitím pájek ze slitin mědi a stříbra součásti brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
 • Sestavování a montáž brýlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Označit podle tvaru očnic brýlové obruby tvar obvodu brýlové čočky na její polotovar Praktické předvedení
  Oříznout tvar obvodu brýlové čočky podle označení Praktické předvedení
  Zabrousit obvod brýlové čočky a broušením vytvořit fazetu Praktické předvedení
  Namontovat zabroušené brýlové čočky do brýlové obruby Praktické předvedení
 • Opravy brýlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyměnit poškozenou brýlovou čočku Praktické předvedení
  Vyměnit poškozené nebo nahradit chybějící části brýlové obruby Praktické předvedení
  Upevnit uvolněné části brýlí Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Správně uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
  Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma