TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-004-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a výdej oprav obuvi a kožedělného zboží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést odborný příjem opravy obuvi a kožedělného zboží, zhodnotit její proveditelnost při simulované situaci Praktické předvedení
  Stanovit kalkulaci ceny prováděné opravy podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času k provedení Praktické předvedení a písemné ověření
  Provést výdej opravené obuvi a kožedělného zboží s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem Praktické předvedení
 • Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
  Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a popsat pracovní postup pro opravení předloženého kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit způsob jeho využití při opravě konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat vhodný materiál pro konkrétní opravu, výběr zdůvodnit Praktické předevdení a ústní ověření
  Stanovit technologické podmínky pro používání základních lepidel, popsat technologické postupy s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a stroje potřebné pro opravení konkrétní zakázky Praktické předvedení
 • Obsluha obuvnických strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
 • Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
  Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Používání ručního obuvnického nářadí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat používané ruční nářadí pro opravy obuvi Ústní ověření
  Předvést práci s ručním obuvnickým nářadím na konkrétní opravě Praktické předvedení
 • Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit jednoduchou šablonu pro rekonstruovaný dílec Praktické předvedení
  Ručně vykrojit podle připravené šablony potřebné dílce Praktické předvedení
  Vystřihnout podle šablony spodkové dílce na zapracování Praktické předvedení
 • Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Spojit a našít dílce nebo součásti na vhodném šicím stroji při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
  Opravit poškozené kožedělné výrobky šitím, zkontrolovat kvalitu zapravení Praktické předvedení
 • Připevňování spodkových dílců obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit styčné plochy opravovaných výrobků pro spojení, zdůvodnit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat správné lepidlo pro opravovaný materiál a při dodržení technologických zásad pro lepení dílce, opravované součásti spojit a popsat zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit obuv pro výměnu patníku a provést vlastní výměnu Praktické předvedení
  Vysvětlit technologii zapracování špičky do poškozené podešve Ústní ověření
  Provést montáž podrážky, vysvětlit rozdíl mezi podešví a podrážkou Praktické předvedení a ústní ověření
 • Úprava vzhledu opravované obuvi a kožedělného zboží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést úpravu vzhledu vnitřní části opravovaného výrobku, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celkové ošetření opravovaného výrobku a konečnou úpravu vzhledu jeho vnější části Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz