TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-084-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Obsluha a základní údržba seřízených poloautomatických strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výrobní postupy a pracovní návody Praktické předvedení
  Popsat a předvést ovládání operačního panelu poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést potřebné úkony při obsluze poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu při toku materiálu, provést kontrolu značení materiálu Praktické předvedení
  Předvést úkony základní údržby poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu, označit a zaznamenat zjištěné závady Praktické předvedení
 • Operativní úprava či změna řídicího programu stroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést výměnu upínacího prostředku poloautomatického stroje používaného v automobilovém průmyslu pro jinou výrobní operaci dle požadavku výrobního plánu s použitím pracovního návodu Praktické předvedení
  Předvést resetování poloautomatického stroje používaného v automobilovém průmyslu, odstranění chyby stroje při vzniku nestandardní situace Praktické předvedení
 • Kontrola rozměrů základními měřidly, vizuální kontrola produktů, vyřazení a zacházení s neshodnými výrobky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu rozměrů dle dokumentace s použitím předepsaných měřidel (posuvné měřítko, svinovací metr) s platnou kalibrací Praktické předvedení
  Identifikovat a evidovat neshodný produkt a zacházet s neshodným produktem dle stanových postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést vizuální kontrolu a zkontrolovat kvalitu dle stanovených parametrů a referenčních vzorků Praktické předvedení
 • Udržování limitu výše zásob v logistických systémech dle potřeb výroby v automobilovém průmyslu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst plán výroby Praktické předvedení
  Objednat komponenty v logistickém systému KANBAN Praktické předvedení
 • Organizace pracoviště pro adekvátní plnění výrobního plánu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Organizovat pracoviště dle metodiky organizace pracoviště (5S) Praktické předvedení
  Popsat způsoby nakládání s odpady Ústní ověření
 • Vedení jednoduché výrobní dokumentace a statistiky v automobilovém průmyslu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat průběh výrobního procesu dle návodu, uvést jeho parametry, podmínky Praktické předvedení
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu, poruchách, opravách poloautomatických strojů využívaných v automobilové výrobě Praktické předvedení
  Provést a evidovat příjem, expedici, značení surovin polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním opadem Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma