TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-033-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky pro imprimatur zákazníka: Text – tisk černobílý, formát strany A5, oboustranný tisk, rozsah 8 stran, formát tiskového archu B3, papír 80 g/m² Obálka – tisk barevný, barevnost 6/0 (procesní čtyřbarvotisk + světlá C, světlá M), rozsah 4 strany, formát tiskového archu B3, karton 250 g/m². Nátisk obálky – tisk barevný, barevnost 6/0 (procesní čtyřbarvotisk + světlá C, světlá M), rozsah 4 strany, formát tiskového archu B3, karton 250 g/m² na produkčních jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích do formátu A2 Ústní a písemné ověření
  Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout druh inkoustů nebo tekutých tonerů a jejich pořadí pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev na jedno a šestibarvových digitálních produkčních tiskových strojích elektrografickou nebo inkjetovou technologií podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování a aplikovat jej při přípravě jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít imprimované barevné nátisky či jiné barevné předlohy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, inkoustů a tekutých tonerů na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít potiskovaný materiál pro tisk na základě specifikace výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít a zkontrolovat datový soubor pro aplikaci v digitálním tisku, provést kontrolu pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít inkousty nebo tekuté tonery pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev, provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na produkčním digitálním tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Příprava a seřízení jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků produkčního digitálního tiskového stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení
  Nastavit mechanické části podavačů potiskovaného materiálu jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje s ohledem na druh a plošnou hmotnost potiskovaného archu nebo kotoučového materiálu pro bezchybný a plynulý průběh tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení
  Nastavit vzdálenost tiskových hlav pro tisk procesního čtyřbarvotisku a dalších barev ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení
  Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků digitálního stroje pro bezchybnou tiskovou produkci ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení
  Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením nebo vizuálním porovnáním na zkušebním tiskovém archu s využitím digitálních imprimovaných nátisků a dané specifikace při tisku procesního čtyřbarvotisku a dalších barev ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení
 • Dodržení normativu při tisku celé zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku a rejstříku jednotlivých tiskových barev při tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky, provést korekci soutisku barev v souladu s příslušnými normativy podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku a dalších barev při tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky, provést korekci zabarvení podle dané specifikace, imprimovaného digitálního nátisku a podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu potiskovaného materiálu při tisku ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Archivovat z vytištěného nákladu signální bezchybně vytištěné výtisky ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dokončení tisku, předání zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukončit tiskový proces, postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
  Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných exemplářů ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle údajů výrobního příkazu a předat vytištěný náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Kontrola, údržba a čištění jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu funkcí tiskových i netiskových celků jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést údržbové práce u jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést čištění jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Obsluha řídící (RIP) jednotky včetně periférií na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro tisk ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky procesním čtyřbarvotiskem a dalšími barvami podle dané specifikace a ve spolupráci s grafickým oddělením Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést nastavení parametrů archové elektronické montáže a vyřazení stran ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle kritérií dokončovacího zpracování v příslušném programu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do řídicího systému jedno a vícebarvového digitálního produkčního tiskového stroje pro tisk ovládacího manuálu s obálkou a nátiskem obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry, provést kalibraci a kontrolu kalibrace barevného procesu pro tisk zakázky na jedno a vícebarvovém digitálním produkčním tiskovém stroji Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
  Adresa: Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7, 17004
  IČ: 45273448
     
  Kontakt: Ing. Miroslav Krejčík
  Telefon: 777 707 645
     
  Kontakt: Štefanová
  Telefon: 724 245 777
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz