TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-057-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit postup zhotovení vícevrstvé omítky na zadané konstrukci, odůvodnit výběr Výběr z technické dokumentace s ústní obhajobou
  Zvolit postup zhotovení tenkovrstvé omítky na zadané konstrukci, odůvodnit výběr Výběr z technické dokumentace s ústní obhajobou
 • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení vícevrstvé omítky na zadané konstrukci, návrh odůvodnit (dle ČSN EN 13914-1) Ústní nebo písemné ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení tenkovrstvé omítky na zadané konstrukci, návrh odůvodnit (dle ČSN EN 13914-1) Ústní nebo písemné ověření
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
  Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Výpočty spotřeby materiálu pro omítání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Písemné a ústní ověření s výpočtem
  Vypočítat teoretickou spotřebu materiálů pro omítání Písemné a ústní ověření s výpočtem
 • Provádění a opravy vícevrstvých omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Měřit odchylky podkladu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Upravit podklad pod omítky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Omítnout stěnu jádrovou omítkou Praktické předvedení
  Upravit povrch jádrové omítky štukováním Praktické předvedení
 • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podklad Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Nanést omítku a upravit povrch omítky (dle ČSN 73 3713) Praktické předvedení
  Provést povrchovou úpravu omítky hydrofobizačním nebo barevným nátěrem Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Výroba malt ze suchých směsí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
  Připravit maltu ze suchých směsí (dle ČSN 72 24 30) Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat stroje a zařízení používané při omítkářských pracích Ústní nebo písemné ověření
  Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro omítkářské práce Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz