TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-007-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
  Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace vhodné stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit rozměry nohou podle vypracované metodiky a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Ústní ověření
  Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku podle připravených šablon Ústní ověření
  Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součásti a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit druh předloženého materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru Praktické předvedení
  Stanovit podmínky pro pracovní operace spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců Praktické předvedení
  Popsat technologický postup u jednotlivých prací s ohledem na BOZP Ústní ověření
 • Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
  Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha obuvnických strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést vykrojení dílců svršku podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
  Zhotovit spodkové dílce obuvi podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
 • Zhotovování svršku obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Okosit vrchové nebo podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
  Provést spojení vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické předvedení
 • Napínání svršku obuvi na kopyta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit výrobní způsob na předložené hotové obuvi a popsat operace přípravy svršku u daného výrobního způsobu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyztužit patní část svršku opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení a ústní ověření
  Ustředit svršek na kopyto, provést napínání svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodnou technologii pro spojení svršku se spodkovými součástmi, zdůvodnit provedení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvarovaný svršek spojit s dílci spodku obuvi, provést montáž spodku obuvi podle zvoleného technologického postupu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
 • Úprava vzhledu obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
  Provést konečnou kontrolu obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést příjem zakázky pro výrobu obuvi v souladu s platnou legislativou formou modelové situace Praktické předvedení
  Stanovit postup výpočtu ceny za výrobu zakázkové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz