TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-009-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v dokumentaci pro individuální výrobu ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s měrným listem a plantogramem (statickým nebo dynamickým) nebo s otiskem nohy v pěně nebo se sádrovým negativem a pozitivem Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést slovní rozbor předložené dokumentace nebo otisků či sádrových negativů nebo pozitivů ve vztahu ke konstrukci konkrétní ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit druhy a zdůvodnit použití konkrétních materiálů, polotovarů, komponentů, ztužovacích dílců obuvi na výrobu svršků případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v lékařské dokumentaci pro účely zhotovení ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat anatomii a fyziologii nohy s použitím odborné terminologie a názorně ukázat na anatomickém obrázku nebo modelu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat deformace a ortopedické vady nohou na ukázkách Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat a popsat korekční a kompenzační prvky používané při výrobě ortopedické obuvi a ortopedických vložek, slovně posoudit jejich význam ve vztahu k onemocnění nohy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat korekční a kompenzační prvky z předložených vzorků pro zadané typy onemocnění nohou Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjistit rozměry nohou podle vypracované metodiky a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Ústní ověření
  Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku podle připravených šablon Ústní ověření
  Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součásti a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování a výběr materiálů pro výrobu ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat obuvnický materiál a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit vady předložených usňových materiálů (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů) z hlediska využití těchto materiálů při výrobě svršků konkrétního druhu ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést základní materiály používané při výrobě spodkových součástí ortopedické obuvi a způsoby jejich zpracování Ústní ověření
 • Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru Praktické předvedení
  Stanovit podmínky pro jednoduché montážní operace, tj. spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců, popsat technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Klasifikace zhotovování kopyt a sádrových pozitivů pro výrobu ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit základní míry nohy pro výrobu kopyta, tj. délka nohy, obvod prstních kloubů, obvod paty, obvod nártu atd. na modelu nohy Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat získání otisku a obrysu chodidla a uvést způsob konstrukce stélky kopyta a napínací stélky Ústní ověření
  Na předloženém modelu nohy popsat vady nohou a navrhnout úpravu kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
 • Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
  Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha obuvnických strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování svrškových a spodkových dílců ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vykrojení dílců svršku obuvi v souladu s lékařským předpisem a měrným listem Praktické předvedení
  Zhotovit spodkové dílce obuvi podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
 • Zhotovování svršku obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Okosit vrchové nebo podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
  Provést spojení vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické předvedení
 • Spojování svršků se spodkovými dílci a součástmi ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodnou technologii pro spojení vrchových, podšívkových a ztužovacích součástí podle lékařského předpisu a zadané dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyztužit patní část opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení
  Ustředit svršek na kopyto a provézt napínání svršku obuvi Praktické předvedení
 • Zhotovování korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit funkce předložených korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit způsob zhotovení korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi podle předložených podkladů a údajů v lékařském předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést materiály, jejich použití a technologie výroby korekčních nebo kompenzačních ortopedických stélek Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz