TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
  Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality ušitých svršků a spodkových obuvnických polotovarů a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit obuvnické polotovary a komponenty a posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro výrobu konkrétního typu obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit kvalitu vyrobených svršků podle daných parametrů, případně podle předloženého dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro sériovou výrobu obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit druh předloženého materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit stroje a zařízení pro daný technologický proces s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést fyzickou kontrolu funkčnosti strojů a zařízení, provést spuštění strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
  Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha obuvnických strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
 • Napínání svršku obuvi na kopyta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit výrobní způsob na předložené hotové obuvi a popsat operace přípravy svršku u daného výrobního způsobu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyztužit patní část svršku opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení a ústní ověření
  Ustředit svršek na kopyto a provést napínání svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
 • Spojování spodkových dílců se svrškem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodnou technologii pro spojení předložených vrchových a spodkových dílců obuvi a zdůvodnit provedení podle zadané výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Spojit předložený svršek se spodkovými dílci, provést montáž spodku obuvi podle zadaného technologického postupu Praktické předvedení
 • Úprava vzhledu obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
  Provést konečnou kontrolu obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz