TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-017-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
  Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
  Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s dodanou konstrukční a technickou dokumentací ve fyzické nebo v elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat konstrukční a technickou dokumentaci ve fyzické nebo elektronické formě na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby (texty a tabulky) Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit způsob manipulace s materiálem, polotovary a výrobky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit pomůcky k manipulaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Určit způsob značení přířezů, polotovarů a výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést značení přířezů, polotovarů a výrobků v souladu s výrobní technickou dokumentací Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Písemné nebo ústní ověření
  Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Ošetřit a správně ukládat nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Písemné nebo ústní ověření
  Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést nastavení strojů a zařízení a jejich bezpečnostních prvků podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Písemné nebo ústní ověření
  Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů pro estetické zhotovení výrobků Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při obsluze strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při obsluze strojů Písemné ověření s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma