TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-026-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit technologické schéma čisticího vozu Ústní nebo písemné ověření
  Číst technické a geodetické výkresy včetně pasportu kanalizace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
  Vyplnit provozní záznam dle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat principy a způsoby čištění kanalizace Ústní nebo písemné ověření
  Interpretovat technologický postup tlakového čištění, odsávání, vykládky, čerpání tlakové vody a údržby stroje Ústní ověření
  Vysvětlit fyzikální veličiny vztahující se k vodárenství Ústní nebo písemné ověření
  Nastavit provozně-technické parametry zařízení podle návodu na obsluhu Praktické předvedení
  Předvést obsluhu zařízení při čištění kanalizace tlakovým vozem a dalšími přídavnými zařízeními (odsávání odpadu z kanalizace, frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí, vyprázdnění zásobníku na skládce odpadu) Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Předvést výměnu nástavce na tlakové hadici Praktické předvedení
 • Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologická zařízení čisticího vozu Ústní ověření
  Uvést a vysvětlit základy údržby a opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
  Předvést mazání speciálního vozu a jeho zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
  Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vysvětlit vazby čištění kanalizace na provozní evidenci Ústní vysvětlení
  Předvést opravu nejběžnějších závad stroje Praktické předvedení
 • Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika objektů na kanalizaci Ústní ověření
  Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
  Vysvětlit ochranu před biologickými činiteli Ústní ověření
  Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazené technické zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vysvětlit obecné bezpečnostní předpisy související s provozem a opravami vozidel Ústní ověření
 • Nakládání s odpady z čištění kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat základní znalost zákona o odpadech Ústní ověření
  Popsat možné způsoby nakládání s odpady z čištění kanalizace Ústní ověření
  Vyplnit záznam o předaném odpadu Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz