TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-080-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s křovinořezem a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu křovinořezu Praktické předvedení a ústní ověření
  Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
  Popsat zásady BOZP při přepravě křovinořezu a předvést jeho nesení, nastavení závěsných popruhů a bezpečný postoj při práci Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady BOZP při práci s křovinořezem, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
  Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s křovinořezem Ústní ověření
  Provést provozní kontrolu bezpečnosti křovinořezu a předvést jeho startování Praktické předvedení
 • Údržba křovinořezu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukci křovinořezu a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
  Vyjmenovat pracovní části křovinořezu a popsat jejich použití Ústní ověření
  Předvést denní údržbu dle návodu výrobce (vnější očištění křovinořezu, vyčištění sacích otvorů vzduchového filtru a nástroje a ochranného krytu, výměna žací struny na používané strunové hlavě, kontrola stavu přítlačné matice, kotouče, zakracovacího nože, strunových hlavic, ostření listových nožů a pilových kotoučů) Praktické předvedení
  Předvést týdenní údržbu dle návodu výrobce (očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, očištění žeber válce a ventilátoru, vyčištění vzduchového filtru, kontrola šroubových spojů, doplnění vazelíny v kuželovém soukolí) Praktické předvedení
  Předvést měsíční údržbu dle návodu výrobce (zkontrolovat startovací zařízení, vypláchnutí benzínové nádrže) Praktické předvedení
  Vyplnit záznam o provozu a provedených opravách a kontrolách křovinořezu Praktické předvedení
 • Obsluha křovinořezu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést vyžínání pruhů, plošek a celoplošné vyžínání s důrazem na nepoškození cílových dřevin nebo jiných určených prvků Praktické předvedení
  Předvést odstranění nežádoucích nárostů a výřez nežádoucích dřevin s určením vhodného pracovního postupu a nástroje Praktické předvedení
 • Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz