TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-056-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Ústní ověření nad technickým výkresem
 • Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit postup prací pro dva běžně užívané druhy zdicích materiálů, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vysvětlit postup prací pro dva běžně užívané druhy zdicích materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zdění svislých konstrukcí a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 2310) Ústní nebo písemné ověření
  Navrhnout pracovní postup zdění kleneb a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 2310) Ústní nebo písemné ověření
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
  Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup vytyčení konstrukčních prvků podle výkresové dokumentace Ústní nebo písemné ověření
  Vytyčit jednoduchou stavební konstrukci Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Výpočty spotřeby materiálu pro zdění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Praktické a písemné ověření s výpočtem
  Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zdění Praktické a písemné ověření s výpočtem
  Odhadnout počet pracovníků pro úkol Ústní nebo písemné ověření
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
  Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (dle ČSN 72 2430) Praktické předvedení
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup pracovního úkolu podle zadání Ústní nebo písemné ověření
  Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zdít konstrukci podle zadání (dle ČSN 73 2310) Praktické předvedení
  Osadit a zazdít zárubeň Praktické předvedení
  Popsat druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení Ústní nebo písemné ověření
 • Provádění svislých konstrukcí z betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit prostor pro betonáž Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž Praktické předvedení
  Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení
 • Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Dělit výztuž na předepsané délky Praktické předvedení
  Vázat výztuž Praktické předvedení
  Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení
 • Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce Praktické předvedení
  Zhotovit vodící pásy z betonu nebo osadit vodící latě Praktické předvedení
  Dopravit a uložit beton Praktické předvedení
  Zhutnit beton a upravit povrch Praktické předvedení
 • Zdění komínů jednovrstvých

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komína podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálů Ústní nebo písemné ověření
  Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zdít komínové zdivo z plných cihel (dle ČSN 73 2310 a ČSN 73 4210) Praktické předvedení
  Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu Praktické předvedení
  Omítnout vnější plášť komínového tělesa Praktické předvedení
 • Montáž (stavba) komínů vícevrstvých

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup montáže (stavby) vícevrstvého volně stojícího komína podle zadání včetně druhu materiálů Ústní nebo písemné ověření
  Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Montovat (stavět) vícevrstvý komín (dle ČSN 73 4210) Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi Ústní nebo písemné ověření
  Osadit prefabrikáty rovného nadpraží podle zadání Praktické předvedení
 • Obsluha strojních zařízení pro zednické práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích Ústní nebo písemné ověření
  Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro zednické práce Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz