TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-003-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst zadané výkresy (vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v ČSN EN 806-1 až 5, ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst zadané výkresy (vnitřní kanalizace a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN 75 6760 a ČSN EN 1610 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zakreslit vedení vnitřních vodovodů a kanalizace podle ČSN 01 3450 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
 • Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody a kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit BOZ při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Měření rozměrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání Písemné ověření s výpočtem a ústním vysvětlením
  Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodu a kanalizací Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Ručně zpracovat instalatérský materiál dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Strojně obrábět instalatérský materiál dle zadání Praktické předvedení
 • Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést rozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést rozebíratelné spoje vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést nerozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu lisováním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace nerozebíratelnými spoji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést nerozebíratelné spoje potrubí vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést spoj potrubí pájením naměkko dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj potrubí polyfúzním svařováním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj měděného potrubí lisováním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Montáž vnitřního vodovodu a armatur

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat vnitřní vodovod včetně armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Montáž vnitřní kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat vnitřní kanalizaci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi dle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Montáž zařizovacích předmětů a armatur

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro montáž zařizovacích předmětů a armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat zařizovací předměty a armatury dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Montovat zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Montovat zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Údržba a opravy vnitřních vodovodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyměnit vadné části potrubí dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyměnit vadné zařízení nebo armatury dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opravit zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Údržba a opravy vnitřní kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Opravit vadné části vnitřního kanalizačního potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodatečně vysadit odbočky na potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby a postup čištění kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Zhotovit tepelnou izolaci potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz