TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-005-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst zadané výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v TPG 704 01 (technické pravidlo gaz) – domovní plynovody Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
 • Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy armatur, regulačních a měřicích zařízení používaných pro rozvod plynu v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat vlastnosti jednotlivých druhů materiálu používaných pro montáže rozvodů plynu v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy spotřebičů, měřicí a regulační zařízení na plynná paliva v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit, kdo je oprávněn spotřebiče a zařízení montovat a kdo je oprávněn je uvádět do provozu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit postup vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebičů a kdo je oprávněn ho provést Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Provádění zkoušek rozvodů plynu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit plynový rozvod na provedení zkoušky těsnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat zkušební podmínky zkoušky těsnosti Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést zkoušku pevnosti a těsnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat přípravu plynového rozvodu, spotřebičů a zařízení na provedení výchozí revize Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Měření rozměrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy rozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit a předvést spojování domovních plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat druhy a způsoby utěsňování potrubí v prostupech ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Praktické předvedení
  Provést montáž potrubního rozvodu a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připevnit plynové potrubí ke konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připojit plynový spotřebič Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (10)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz