TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-064-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
  Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Ústní a písemné ověření
  Změřit správnost délkových rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení povolených úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat podle technické dokumentace technologický postup práce a způsob provedení technologických operací Ústní a písemné ověření
  Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a připravit materiály podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit výrobek (orýsování polotovaru dle výkresu, zhotovení součásti pomocí řezání, pilování, broušení, řezání závitů a vrtání) Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít ruční mechanizované nářadí pro obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout obrobky na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
  Obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit součástky v celek, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci podle výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu vzájemných poloh spojovacích součástí, měření rovinnosti, rovnoběžnosti a v případě soustrojí i kontrolu souososti podle výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést funkční zkoušku točivého stroje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav točivých strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat na základě znalosti funkce, konstrukčního uspořádání točivého stroje a servisní dokumentace postupy údržby a oprav točivých strojů a jejich součástí Ústní a písemné ověření
  Zvolit pro údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi točivých strojů Ústní a písemné ověření
  Určit s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí točivých strojů Ústní a písemné ověření
  Vyplnit předepsanou dokumentaci o provozu točivých strojů, o jejich technickém stavu, závadách, opravách Ústní a písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma