TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-066-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých stěn a podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
 • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s vysvětlením
  Vyměřit polohu konstrukce vůči navazujícím konstrukcím Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání Praktické předvedení
  Vyhotovit objednávku Praktické předvedení
 • Doprava a skladování materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dopravit materiály na místo zpracování Praktické předvedení
  Skladovat materiály Praktické předvedení
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Bandážovat spoje Praktické předvedení
  Ručně tmelit spoje a šrouby Praktické předvedení
  Upravit plochu desek celoplošným tmelením Praktické předvedení
  Brousit tmelené plochy Praktické předvedení
  Upravit povrch penetrováním Praktické předvedení
 • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení
  Kompletovat nosnou konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Napojit nosnou konstrukci na okolní konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
  Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě Praktické předvedení
  Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách Praktické předvedení
  Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami Praktické předvedení
  Připravit lepidlo na desky Praktické předvedení
  Lepit desky na masivní stavební konstrukci Praktické předvedení
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení
  Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit odpad izolačních materiálů k ekologické likvidaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Rozměřit a zhotovit otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení
 • Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s odůvodněním
  Upevnit zadané předměty na konstrukci stěny nebo stropního podhledu Praktické předvedení s odůvodněním
 • Napojování stěn

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže Praktické předvedení
  Napojit stěnu na stavební konstrukci Praktické předvedení
 • Osazování zárubní a rámů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu Praktické předvedení
  Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést výměnu nad zárubní nebo rámem Praktické předvedení
  Opláštit jednu stranu stěny Praktické předvedení
 • Opláštění nosníků a sloupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy opláštění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem Praktické předvedení
  Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním Praktické předvedení
  Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily Praktické předvedení
 • Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy konstrukcí stropů a nosných konstrukcí stropních podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení
  Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
  Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
  Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení
  Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
  Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení
  Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení
 • Opláštění stropních podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
  Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení
 • Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení
  Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
  Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
  Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu Praktické předvedení
  Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
  Upevnit táhla systémového závěsu podhledu Praktické předvedení
  Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
  Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz