TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-065-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech montáže suchých podlah stanovených výrobci a technickými předpisy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technologických postupech montáže suchých podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyhotovit objednávku Praktické předvedení
 • Doprava a skladování materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dopravit materiály na místo zpracování Praktické předvedení
  Skladovat materiály Praktické předvedení
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení
 • Provádění suchých plovoucích podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy suchých podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy Písemné a ústní ověření
  Připravit podklad Praktické předvedení
  Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz