TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-026-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v prováděcí technické dokumentaci telekomunikačních a telematických zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro telekomunikace Písemné ověření
  Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Stanovení postupů, volba nářadí a pomůcek pro montážní spojové práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit soupis nářadí a pomůcek potřebných k realizaci montážních prací dle předloženého projektu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vyhotovit plán postupu montážních prací dle předloženého projektu Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Příprava spojového materiálu před montáží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit soupis materiálu dle předloženého projektu jednoduché strukturované kabeláže Praktické předvedení
  Připravit materiál dle vyhotoveného soupisu ze vzorového skladu Praktické předvedení
 • Pokládka kabelů do kabelové trasy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uložit a fixovat kabely do připravené kabelové trasy podle zadané dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Označit položené kabely Praktické předvedení
 • Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat a popsat základní typy svorkovnic (např. zářezová, pružinová) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Oboustranně zakončit kabel na připravené svorkovnice Praktické předvedení
  Měřit kontinuitu a izolační odpor na kabelu, provést zápis do protokolu Praktické předvedení
  Zrealizovat popisky svorkovnice Praktické předvedení
 • Instalace telekomunikačních a telematických zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní funkce a způsoby zapojení jednotlivých telekomunikačních a telematických zařízení (běžná EZS, EPS a komunikační zařízení) Ústní ověření
  Připojit zařízení dle předložené projektové dokumentace a připojovacího schématu zařízení (např. obvody EZS, EPS, komunikační zařízení) Praktické předvedení s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma