TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-039-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba vhodného pracovního postupu pro práce pod napětím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný pracovní postup (z metodiky pracovních postupů podle práce zadané autorizovanou osobou) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Zajištění pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zabezpečit pracoviště před vstupem nepovolaných osob (zábrany, výstražná páska) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Příprava a kontrola pracovních a ochranných pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit a zkontrolovat stav pracovního nářadí a pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připravit a zkontrolovat stav ochranných pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Provedení prací pod napětím nízkého napětí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Postavit a zajistit žebřík Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připravit potřebný materiál Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zapojit vodiče v pojistkové skříni Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Ukotvit kabel na objektu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zaizolovat pracoviště Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Napnout a ukotvit kabel na opěrném bodu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připojit vodiče na páteřní rozvod nízkého napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat napětí a sled fází v pojistkové skříni Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Odstranit izolační a ochranné pomůcky použité pro zaizolování pracoviště Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu stavu použitých ochranných osobních pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu stavu použitého nářadí a pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vyčistit použité ochranné pomůcky a pracovní nářadí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Uložit ochranné pomůcky a pracovní nářadí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Zrušení zajištěného pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit technické prostředky určené k zabezpečení pracoviště před vstupem nepovolaných osob Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést úklid elektroodpadu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Oznámit výsledek práce a ukončení práce odpovědnému pracovníkovi Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz