TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-063-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (podle ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech montáže kazetových podhledů stanovených výrobci a technickými předpisy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technologických postupech montáže kazetových podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění kazetových podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání Praktické předvedení
  Vyhotovit objednávku Praktické předvedení
 • Doprava a skladování materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dopravit materiály na místo zpracování Praktické předvedení
  Skladovat materiály Praktické předvedení
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí kazetových podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení
  Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení
  Instalovat izolační materiály do konstrukcí kazetových podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit odpad izolačních materiálů k ekologické likvidaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Příprava pro elektrické instalace v kazetových podhledech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
  Rozměřit a zhotovit otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení
 • Upevňování předmětů na kazetové podhledy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Upevnit zadané předměty na konstrukci kazetového podhledu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy konstrukcí stropů a nosných konstrukcí kazetových podhledů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Rozměřit polohu nosné konstrukce podhledu vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení
  Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení
  Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení
  Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení
  Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení
  Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení
  Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení
  Osadit kazety do nosné konstrukce Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz