TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-038-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci a normách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Orientovat se v předpisech pro ukládání kabelových vedení, vytvoření pískového lože, použití doplňkových mechanických ochran, výstražné fólie Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Volba vhodných pomůcek, nářadí a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné bezpečné pomůcky pro daný pracovní postup a popsat jejich kontrolu před použitím Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat technický stav nářadí zvoleného pro daný pracovní postup Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat kompletnost materiálu a jeho vizuální kontrola Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Montáž a zapojování sítí izolovaných vedení bez napětí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit a vytyčit pracoviště (postavit a zajistit žebřík, použít předepsané ochranné osobní pomůcky) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Namontovat kotevní objímky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zavěsit vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Napnout vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připojit vodiče na páteřní vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připojit pojistkovou skříň Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Montáž a opravy sítí izolovaných vedení pod napětím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit a ohraničit pracoviště, postavit a zajistit žebřík Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vizuálně zkontrolovat a použít ochranné osobní pomůcky a speciální izolované nářadí pro práci pod napětím Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat v pojistkové skříni napětí na jednotlivých fázích Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat napětí jednotlivých fází na svorkách opěrného bodu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vyměnit poškozené svorky na vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést následné kontrolní měření na jednotlivých fázích v pojistkové skříni Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí po ukončení práce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit zápis o montáži, připojení nebo odstranění závady Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz