TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-043-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech izolací proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat řešení izolace ve výkresové dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav izolací proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup odpovídající zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup Ústní ověření
 • Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav obkladů, dlažeb a vyzdívek proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup provedení izolace podle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat materiály vhodné pro provádění izolací Ústní nebo písemné ověření
 • Návrh pracovních postupů pro provádění stěrkové izolace proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup provedení izolace podle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat materiály vhodné pro provádění izolací Ústní nebo písemné ověření
 • Návrh pracovních postupů pro provádění laminátové izolace proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup provedení izolace podle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat materiály vhodné pro provádění izolací Ústní nebo písemné ověření
 • Návrh pracovních postupů pro provádění foliové izolace proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup provedení izolace podle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat materiály vhodné pro provádění izolací Ústní nebo písemné ověření
 • Návrh pracovních postupů pro provádění lité chemicky odolné podlahy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup provedení izolace podle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat materiály vhodné pro provádění izolací Ústní nebo písemné ověření
 • Provádění keramických dlažeb, obkladů a vyzdívek do chemicky odolných tmelů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat podklad a pracovní podmínky ‒ teplotu, vlhkost Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit a upravit izolační materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit izolaci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou izolaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění stěrkové izolace proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat podklad a pracovní podmínky ‒ teplotu, vlhkost Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit a upravit izolační materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit izolaci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou izolaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění laminátové izolace proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat podklad a pracovní podmínky ‒ teplotu, vlhkost Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit a upravit izolační materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit izolaci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou izolaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění foliové izolace proti chemickým vlivům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat podklad a pracovní podmínky ‒ teplotu, vlhkost Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit a upravit izolační materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit izolaci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou izolaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění lité chemicky odolné podlahy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresovou a technickou dokumentaci izolace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat podklad a pracovní podmínky ‒ teplotu, vlhkost Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit a upravit izolační materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit izolaci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou izolaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí, vysvětlit vztah k souvisejícím právním předpisům Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování, manipulace a likvidace odpadových materiálů Písemné ověření
  Popsat podmínky BOZP a PO při provádění izolací Písemné ověření
  Vysvětlit hlavní zásady hygieny práce s izolačními materiály Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz