TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-037-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž inteligentní instalace sběrnicových a radiofrekvenčních systémů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Zvolit a vysvětlit obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži inteligentní instalace sběrnicových a radiofrekvenčních systémů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat základní principy montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat základní principy montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat úplnost dodaných komponentů a množství dodaného instalačního materiálu dle schématu zapojení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat jednotlivé komponenty sběrnicového systému (senzory, aktory, PC-link, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat jednotlivé komponenty radiofrekvenčního systému (senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Výběr materiálů a přístrojů instalace – sběrnicová, radiofrekvenční

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat z nabídky předložené autorizovanou osobou materiál a přístroje pro sběrnicovou instalaci (kabel sběrnice, řídicí systém, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, žaluziový aktor, teplotní senzory, měřicí přístroj pro měření základních elektrických veličin) Praktické předvedení
  Vybrat z nabídky předložené autorizovanou osobou materiál a přístroje pro radiofrekvenční instalaci (baterie, řídicí systém, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, žaluziový aktor, teplotní senzory, měřicí přístroj pro měření základních elektrických veličin) Praktické předvedení
 • Instalace a zapojení systému, připojení na rozvodnou síť

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí, vysvětlit pojmy „práce bez napětí“, „pod napětím“ a „v blízkosti živých částí pod napětím“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště Písemné a ústní ověření
  Připojit řídicí systém do sítě 230 V bez napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Instalovat a zapojit sběrnicový systém se senzory a aktory podle zadání, provést kontrolu zapojení bez napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Instalovat a zapojit radiofrekvenční systém se senzory a aktory podle zadání, provést kontrolu zapojení bez napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Odzkoušení funkcí jednotlivých prvků, případně spotřebičů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat pomocí měřicího přístroje přítomnost napětí 230 V a indikaci přítomnosti napětí na řídící jednotce v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry řídicích prvků sběrnicového systému v souladu s jejich funkcemi a dokumentací Praktické předvedení
  Nastavit parametry řídicích prvků radiofrekvenčního systému v souladu s jejich funkcemi a dokumentací Praktické předvedení
 • Údržba a kontrola inteligentních elektroinstalací, provádění servisní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést běžnou údržbu jednotlivých prvků a komponentů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu a prohlídku systému (kontrola mechanických částí, vzhled prvků, uchycení komponentů) v systému sběrnicové instalace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu a prohlídku systému (kontrola mechanických částí, vzhled prvků, uchycení komponentů) v systému radiofrekvenční instalace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Instruovat uživatele o základní obsluze a údržbě (popsat způsob použití čisticích prostředků) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Měření elektrických veličin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita žil v kabelu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty. Výsledné parametry zaznamenat do schématu zapojení a zdůvodnit naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Vedení dokumentace elektrických zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz