TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-025-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce v modelárně a při nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost bezpečnostních předpisů pro práci na obráběcích strojích Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka v modelárně (OOPP) Ústní ověření
  Vyjmenovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci a zpracování používaných materiálů Ústní ověření
  Vyjmenovat základní protipožární předpisy, používat hasicí přístroje Ústní a praktické předvedení
  Popsat třídění odpadu, aplikovat systém odpadového hospodářství modelárny Ústní ověření
 • Příprava výroby v modelárně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst strojnické a slévárenské výkresy pro identifikaci modelu, používat odborné názvosloví Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Analyzovat základní druhy dřeva, jejich kvalitu a provádět skladbu dřeva pro zamezení pnutí a zborcení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Aplikovat vhodný materiál pro výrobu modelu a jaderníku na základě známých technicko-ekonomických dat (podle třídy provedení modelového zařízení) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Používat normy pro výrobu odlitků a modelů Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Volba technologického postupu výroby modelu pro slévárenskou výrobu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit technologický postup výroby modelového zařízení Písemné ověření
  Zvolit zařízení a stroje vhodná pro výrobu modelového zařízení včetně měřidel Písemné ověření
  Zvolit jednotlivé materiály pro části modelového zařízení Písemné ověření
 • Výroba a opravy modelových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyrobit podle výkresové dokumentace modelové zařízení Praktické předvedení
  Složit části modelového zařízení v celek, uložit na modelovou desku Praktické předvedení
  Vyrobit modelové zařízení odléváním, laminováním a kombinací s klasickou technologií Praktické předvedení
  Slepovat a konstrukčně spojovat jednotlivé součásti modelového zařízení, kovat hrany Praktické předvedení
  Opravit poškozená modelová zařízení Praktické předvedení
  Provést povrchovou úpravu modelového zařízení Praktické předvedení
 • Technologie výroby kovových odlitků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základy výroby forem (strojní a ruční formování) Ústní ověření
  Objasnit vlastnosti kovových, nekovových materiálů používaných při výrobě slévárenských modelů Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vysvětlit smršťování jednotlivých materiálů změnou teploty Ústní ověření
  Popsat postupový výkres (dělící rovina, úkosy, přídavky, vtoková soustava, nálitky, jádra) Písemné ověření s ústní obhajobou
 • Obsluha strojů a zařízení modelárny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat stroje pro obrábění dřeva nebo plastů Praktické ověření
  Obsluhovat stroje pro obrábění kovu Praktické ověření
  Pracovat s ručním nářadím – elektrickým i pneumatickým Praktické ověření
  Pečovat o základní údržbu strojů, zařízení a nářadí Praktické ověření
 • Kontrola kovových a dřevěných modelových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Kontrolovat seřízení a funkčnost modelového zařízení Praktické ověření
  Změřit rozměry modelů různými měřicími přístroji v tolerancích podle třídy přesnosti Praktické ověření
  Prorýsovat model na rýsovací desce Praktické ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz