TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-007-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení a koordinace záchrany tonoucího

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 8 minut 30s Praktické předvedení
  Předvést zvládnutí vybraných částí osobního zásahu Praktické předvedení
  Předvést ovládání 2 házecích pomůcek a 2 pomůcek využívaných při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace Praktické předvedení
  Předvést použití páteřní desky při podezření na poranění páteře a koordinace záchranného týmu Praktické předvedení
  Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího Praktické předvedení
  Předvést ovládání plavidla poháněného pádly a záchranného plováku Praktické předvedení
  Předvést na modelové situaci záchranu potápěče z hloubky 2,5‒5 m v bazéně se základním potápěčským vybavením Praktické předvedení
  Zřídit stanoviště pro slanění včetně zajištění (tobogány, divoká řeka) Praktické předvedení
  Zřídit stanoviště zajištěného zachránce (přírodní koupaliště) Praktické předvedení
 • Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při úrazu (ošetření závažnějších ran, zástava atypického krvácení, šokový stav, mozkolebeční poranění, pneumothorax, rozsáhlá břišní poranění, tepelná poranění, poranění pohybového aparátu) Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
  Předvést 5 stabilizačních poloh při podezření na poranění páteře – podložení ramen a pánve, 2 způsoby dlaha hlavy pažemi, 2 způsoby záhlaví brada) Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování rozšířené první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička ošetřovny, samorozpínací resuscitační vak, krční límce, vzduchovody, dlahy, páteřní deska, nosítka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést použití kardiopulmonální resuscitace v týmové spolupráci, a to i za ztížených podmínek i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru Praktické předvedení
 • Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní legislativu ČR v oblasti provozování umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků a orientovat se v ní Písemné ověření
  Sestavit plán pro normální provoz podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení Praktické předvedení a ústní obhajoba
  Vysvětlit specifika a rizika pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě a navrhnout preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti Písemné ověření
 • Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit plán pro nebezpečí podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz