TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-083-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit expedici (interní tok) výrobků, polotovarů, součástí a materiálu v požadovaném množství dle požadavku výroby, v předepsaném balení včetně rozvozu nemotorovou ručně vedenou manipulační technikou Praktické předvedení
  Uložit výrobky, polotovary, součásti a materiál do regálových zásobníků na linkách s plynulým nebo taktovaným pohybem Praktické předvedení
  Orientovat se ve standardním interním logistickém sytému (KANBAN) s cílem udržení limitu výše zásob ve skladových systémech v automobilovém průmyslu Ústní ověření
 • Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů a zásobníků, dle rozpisek a plánků, kontrola jejich úplnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady skladování při principu správného odebírání zásob dle data příjmu (FIFO) Ústní ověření
  Předvést techniku balení zásob (páskování) Praktické předvedení
  Zkontrolovat množsví a balení dodaných materiálů Praktické předvedení
 • Zabezpečení toku prázdných obalů, respektování pravidel nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést zajištění a zabezpečení toku prázdných obalů (interních/externích) dle pokynů a požadavků výroby Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést postup při vzniku nestandardní situace (vysypané balení/paleta) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady pro nakládání s výrobním a manipulačním odpadem Ústní ověření
  Popsat postup při vzniku nehody-havárie s přítomností nebezpečné látky Ústní ověření
 • Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou operativně-technickou evidenci stavu surovin, výrobků a balení Praktické předvedení
  Zkontrolovat a vést evidenci skladového materiálu, výrobků včetně zodpovědnosti za zpětné zaskladnění Praktické předvedení
  Provést a evidovat příjem, expedici, zkontrolovat identifikaci surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním a manipulačním opadem Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz