TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-005-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět odběr a přejímku zboží či materiálu dle sortimentu Praktické předvedení
  Zkontrolovat kvalitu a množství zboží či materiálu a porovnat fyzicky zjištěný stav s údaji na průvodních dokladech Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
 • Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijímat, skladovat a ošetřovat zboží a materiál podle sortimentu Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Kontrolovat záruční dobu skladovaného zboží a materiálu a dodržovat předepsanou dobu skladování Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Připravit zboží nebo materiál k výdeji na základě evidovaného požadavku na výdej Praktické předvedení
  Připravit zboží či materiál k expedici Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
 • Odbavování kusových a vozových zásilek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dohlížet při nakládce a vykládce zboží a materiálu Praktické předvedení
  Zajistit komplexní předávky a přejímky dopravních prostředků a manipulačních jednotek Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
 • Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad manipulační (nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky) a technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Používat vhodná manipulační a technologická zařízení pro konkrétní činnosti při manipulaci se zbožím a materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Zabezpečit manipulační a technologická zařízení po ukončení provozu v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Vykonávat běžnou údržbu manipulačních prostředků a ostatního skladového zařízení, kontrolovat termíny revizí Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní i hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Dodržovat sanitační řád během provozu i po jeho ukončení Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
  Používat vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz