TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 37-032-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Stanovování průběhů a vazeb dílčích výrobních činností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možné způsoby průběhů dílčích výrobních činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat vazby dílčích výrobních činností Ústní ověření
 • Stanovování uspořádání výrobních procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní logistické technologie Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Uvést základní typy uspořádání výrobních procesů Ústní ověření
 • Realizace racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat racionalizační opatření v přípravné fázi a průběhu výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat výhody a nevýhody racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby Ústní ověření
 • Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést, co obsahuje plán výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vytvořit plán výroby v dílčí oblasti logistiky výroby podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést způsoby organizace a technického zajištění přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vytvořit plán organizace a technického zajištění přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivního uspořádání pracovních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Posoudit efektivní uspořádání pracovních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést, co ovlivňuje efektivnosti výrobních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti výrobních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést technologicko-ekonomický rozbor efektivnosti výrobních procesů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro cenové kalkulace výrobků Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci výrobku podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Zpracování podkladů pro rozbory nákladovosti výroby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro rozbor nákladovosti výroby Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Zpracovat podklady pro rozbor nákladovosti výroby podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést druhy dokumentace používané pro dílčí výrobní procesy, používané prostředky a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat sledované položky ve výrobních procesech, používaných prostředcích a zařízení Ústní ověření
  Vyplnit a evidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
 • Zajišťování a řízení přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Uvést příklady využití dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Specifikovat vlastnosti daných komodit ve vztahu k dopravně-přepravním procesům a požadavkům na skladování s ohledem na jejich fyzikální vlastnosti podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat optimalizační metody ve vztahu k optimalizaci zásob Ústní ověření
 • Řízení zpětné logistiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat dílčí procesy zpětné logistiky Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku ve zpětné logistice Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz