TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-020-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce v provoze lakovny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka lakovny Praktické a ústní ověření
  Vysvětlit zásady dodržování BOZP. Popsat bezpečnost práce při provádění prací v lakovně Praktické a ústní ověření
 • Posuzování stavu povrchu kovových součástí a výrobků před natíráním, stanovení způsobu jeho očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů a volba nátěrových hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav povrchu podkladu Praktické a ústní ověření
  Určit potřebu úpravy v závislosti na stavu povrchu podkladu Ústní ověření
  Provést zkoušku zamýšlené úpravy povrchu podkladu a posoudit její výsledek Praktické a ústní ověření
  Povést kontrolu přípravy povrchu (odmaštění, drsnost, profil) Praktické a ústní ověření
 • Příprava povrchů kovových součástí a výrobků, tmelení a broušení tmelených ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit zbytky starých úprav povrchu horkovzdušnou pistolí Praktické předvedení
  Upravit povrch podkladu broušením, kartáčováním Praktické předvedení
  Upravit povrch podkladu tmelením Praktické a ústní ověření
  Brousit tmelené plochy Praktické předvedení
 • Příprava nátěrových hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit nátěrové hmoty k dosažení žádoucí struktury, konzistence či viskozity Praktické a ústní ověření
  Kontrolovat odstín a viskozitu upravených nátěrových hmot Praktické a ústní ověření
  Zvolit vhodnou aplikaci, správné množství nátěrové hmoty na základě vyhodnocení stavu povrchu a použité nátěrové hmoty Praktické a ústní ověření
 • Nanášení nátěrových hmot na povrchy kovových součástí výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nanášet nátěrové hmoty štětcem Praktické a ústní ověření
  Nanášet nátěrové hmoty stříkáním Praktické a ústní ověření
  Nanášet nátěrové hmoty válečkem, stěrkou Praktické a ústní ověření
  Nanášet práškové nátěrové hmoty Praktické a ústní ověření
  Vypočítat velkost upravené plochy, teoretickou vydatnost, praktickou vydatnost, aplikační ztráty Praktické a ústní ověření
 • Obsluha zařízení souvisejících s prováděním povrchových úprav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uložit upravené součástí do pece či kabiny k sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
  Nastavit technologické podmínky sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
  Obsluhovat pece či kabiny, kontrolovat průběhu sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
  Kontrolovat výsledky sušení nebo vypalování Praktické a ústní ověření
 • Obsluha programovatelných zařízení pro nanášení nátěrových hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit na stříkacím zařízení podmínky pro provedení dané technologické operace Praktické předvedení
  Provést stříkacím zařízením nátěr Praktické předvedení
  Zkontrolovat správnost průběhu nastavené technologické operace a jejích technologických podmínek Praktické a ústní ověření
 • Úpravy a dokončování povrchů kovových součástí a výrobků broušením a leštěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit druh a zrnitost brusného papíru či plátna Praktické a ústní ověření
  Brousit nanesené vrstvy nátěrového systému Praktické předvedení
  Leštit krycí vrstvu nátěrového systému Praktické předvedení
 • Kontrola kvality povrchových úprav a odstranění vad

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit vizuálně stav povrchu Praktické a ústní ověření
  Měřit mokré a suché tloušťky nátěru Praktické a ústní ověření
  Kontrolovat přilnavosti nátěru Praktické a ústní ověření
  Měřit a vyhodnotit klimatické podmínky Praktické a ústní ověření
  Vyhodnotit vady nátěru a stanovit způsoby jejich odstranění Praktické a ústní ověření
  Navrhnout ochranu a údržbu lakovaných ploch Praktické a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma