TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 39-002-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s výkladem
  Používat technickou projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s výkladem
  Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s výkladem
  Používat výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s výkladem
 • Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat druhy tapetářských materiálů a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit možnosti použití tapetářských materiálů a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
  Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
 • Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady, stanovení způsobu přípravy podkladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně a prakticky s odůvodněním
  Popsat způsob kontroly kritérií Písemně a prakticky s odůvodněním
  Vyhodnotit kritéria dle zadání Písemně a prakticky s odůvodněním
  Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně a prakticky s odůvodněním
 • Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
  Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
  Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemně nebo slovně
  Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Nanášet nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat prostředky pro přípravu podkladu Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Odstranit původní nátěr nebo tapety mechanickými pomůckami Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Odstranit původní nátěr nebo tapety chemickými přípravky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Odstranit mechanické nečistoty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Očistit podklad od nečistot, mastnot a mastných příměsí Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provést izolaci skvrn a dezinfekci Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provést opravy trhlin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat podklad před další úpravou Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Upravit podklad penetrováním, napouštěním apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Provádění lakýrnických linkrust

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby zhotovení lakýrnické linkrusty včetně přípravy podkladu Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění linkrust Písemně nebo slovně
  Provést linkrustu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby provádění a oprav nátěrů Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění nátěrů Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Provést nátěr dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Opravit nátěr dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedených prací Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Lepit tapety Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možnosti a způsoby napodobování dřev Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro napodobování dřev Písemně nebo slovně
  Popsat patinování Písemně nebo slovně
  Provést napodobení dřeva dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Příprava nátěrových hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Míchat a upravit nátěrovou hmotu dalšími přípravky např. proti plísni, zvýšení otěruschopnosti aj. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Filtrovat nátěrovou hmotu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
  Připravit a ošetřovat štětce a štětky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připravit, ošetřovat a udržovat, nářadí, zařízení a pracovní pomůcky dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy zařízení pro nanášení nátěrových hmot stříkáním, jejich použití a údržbu Písemně nebo slovně
  Obsluhovat ruční stříkací pistole, kompresory apod. Prakticky předvést s vysvětlením
  Popsat údržbu Prakticky předvést s vysvětlením
 • Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení předmětů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
  Vysvětlit pojem bezpečnostní barva Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
  Popsat zásady barevného řešení předmětů Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
  Navrhnout barevné řešení předmětu dle zadání Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
 • Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Písemně s výpočtem za použití ceníků
  Vypočíst množství nátěru (v metrech čtverečných) dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
  Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
  Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
 • Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně
  Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně
  Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně
 • Nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat způsoby nakládání s odpady při lakýrnických a natěračských pracích Písemně nebo slovně s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz