TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-037-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Ošetřování rostlin ručním nářadím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připojit kultivační nářadí k traktoru Praktické předvedení
  Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
 • Poznávání taxonů květin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit základní druhy květin Praktické předvedení
  Zařadit jednotlivé druhy květin do pěstebních skupin Ústní ověření
 • Rozmnožování květin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vegetativní množení rostliny a její ošetření po množení Praktické předvedení
  Zdůvodnit technologický postup a uvést další postupy a druhy vegetativního množení Ústní ověření
  Provést výsev květin (do nádoby, pařeniště, na výsevní záhon apod.) a provést ošetření po výsevu Praktické předvedení
  Zdůvodnit technologický postup a uvést další postupy a druhy generativního množení Ústní ověření
  Přepichovat a hrnkovat rostliny ručně i s pomocí hrnkovacího stroje včetně ošetření po přesazení Praktické předvedení
 • Výsadba a ošetřování různých skupin a taxonů květin během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést ošetření rostliny (zálivka, hnojení a přihnojování, zaštipování, vyštipování, přisvětlování, zatemňování, aplikace morforegulátorů, rozestavení, pletí, očištění rostlin apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdůvodnit zvolený technologický postup Ústní ověření
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
  Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
  Provést postřik proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
  Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
 • Sklizeň, třídění, skladování a expedice různých skupin květin a jejich úprava pro prodej

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit květiny pro expedici Praktické předvedení
  Zabalit jednotlivé druhy květin podle požadavků trhu Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma