TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-011-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat a převzít pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Přidělit a převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a připravit k provozu potřebná technologická zařízení Praktické předvedení
 • Přejímka výrobků k expedici

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít výrobky pro expedici v požadovaném počtu Praktické předvedení
  Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin, dodržet požadovanou teplotu Praktické předvedení
  Převzít doklad o dodaném zboží Praktické předvedení
 • Regenerace pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Regenerovat zchlazené a zmrazené pokrmy podle hygienických zásad Praktické předvedení
  Zvolit a použít technologický postup přípravy podle typu pokrmu Praktické předvedení
  Použít vhodnou technologii včetně zařízení (např. ohřev v mikrovlnné troubě, konvektomatu, na sporáku) Praktické předvedení
 • Expedice pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit expedici pokrmů, případně podle potřeby a charakteru pokrmu dokončit finální úpravu Praktické předvedení
  Provést jednotnou úpravu příloh, masa, omáčky, obloh, ozdob atd. při servírování teplých i studených pokrmů na talíři Praktické předvedení
  Provést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí Praktické předvedení
  Expedovat připravený pokrm Praktické předvedení
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Obsluha technologických zařízení v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Bezpečně používat a obsluhovat technologická zařízení v souladu s jejich určením Praktické předvedení
  Ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma