TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-038-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení
 • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést výsadbu okrasných rostlin (květiny, keře, stromy) a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
  Popsat a odůvodnit technologický postup výsadeb květin a dřevin Ústní ověření
 • Ošetřování rostlin ručním nářadím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
  Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
  Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
  Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
 • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob řezu u konkrétní okrasné dřeviny v závislosti na jejím životním období a řez provést Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Ústní ověření
  Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Zakládání a údržba travnatých ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Založit trávník výsevem Praktické předvedení
  Posekat trávník Praktické předvedení
  Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
 • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky) Praktické předvedení
  Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení
 • Orientace v sadovnickém projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb, výsev trávníku apod. Praktické předvedení
  Charakterizovat jednotlivé typy krajinotvorných prvků Ústní ověření
 • Péče o vzrostlé a památné stromy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit celkový stav daného stromu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Praktické předvedení a ústní ověření
 • Údržba stavebních prvků v krajině

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout a provést údržbu jednoho stavebního prvku a mobiliáře v krajině (schody, můstek, povalový chodník, lavičky, sedák, oplocení) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zakládání ploch krajinné zeleně – příprava půdy, bylinné patro, dřevinné patro Ústní ověření
  Zhodnotit význam, principy zakládání a údržby křovinatých pásů, remízků, vodních a mokřadních biotopů a zadanou údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma